توضیحات کامل :

پاورپوینت بررسی معماری فرودگاه بین المللی تایلند

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است 

موقعیت بنا

مشخصات طرح

گروه طراحی

تاسیسات طرح

تاریخچه طرح

مساحت فرودگاه

ارتفاع برج مراقبت

بررسی باند فرودگاه 

امکانات فرودگاه 

پلان

مقطع

بررسی سازه فرودگاه