توضیحات کامل :

پاورپوینت بررسی معماری فرودگاه زاگرب

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است 

مشخصات طرح

موقعیت بنا

معمار اثر

ریز فضاها

تحلیل پلان 

بررسی سقف  فرودگاه 

پلان 

مقطع و...